LG

Unlock LG A390 - LG A399, Giải Mã LG A390 - LG A399, Bẻ Khóa LG A390 - LG A399, Mở Mạng LG A390 - LG A399 ok lấy liền

Chúng tôi unlock bằng phần mềm, sử dụng thiết bị chuyên nghiệp, code chính hãng, không tháo máy.

- Trong quá trình unlock, quý khách ngồi xem trực tiếp và chờ lấy máy.

- Thời gian unlock từ 10 -> 30 Phút.

- Sau khi unlock, điện thoại của quý khách sử dụng tốt các mạng ở Việt Nam

- Máy sau khi unlock sử dụng được đầy đủ các chức năng.

Mobifone, Viettel, Vinaphone, GMobile, Vietnamobile


Chúng tôi cam kết: unlock, mở mạng, bẻ khóa, giải mã giá rẻ nhất và cạnh tranh nhất


- Nhận cài tiếng việt, edit tiếng việt, nâng cấp version android và sữa lỗi phần mềm, setup phone cho quý khách
- Nhận Repair cho những máy up rom mất boot như : Mất Nguồn, Treo Logo, Baseband Unknow, IMEI NULL hay IMEI 0049.., IMEI 00000/NA

Unlock Sony MK16a, Giải Mã Sony MK16a, Bẻ Khóa Sony MK16a, Mở Mạng Sony MK16a ok lấy liền

Chúng tôi unlock bằng phần mềm, sử dụng thiết bị chuyên nghiệp, code chính hãng, không tháo máy.

- Trong quá trình unlock, quý khách ngồi xem trực tiếp và chờ lấy máy.

- Thời gian unlock từ 10 -> 30 Phút.

- Sau khi unlock, điện thoại của quý khách sử dụng tốt các mạng ở Việt Nam

Mobifone, Viettel, Vinaphone, GMobile, Vietnamobile


Chúng tôi cam kết: unlock, mở mạng, bẻ khóa, giải mã giá rẻ nhất và cạnh tranh nhất

Unlock Nexus 5 D820/D821, Giải Mã Nexus 5 D820/D821, Bẻ Khóa Nexus 5 D820/D821, Mở Mạng Nexus 5 D820/D821 ok lấy liền

Chúng tôi unlock bằng phần mềm, sử dụng thiết bị chuyên nghiệp, code chính hãng, không tháo máy.

- Trong quá trình unlock, quý khách ngồi xem trực tiếp và chờ lấy máy.

- Thời gian unlock từ 10 -> 30 Phút.

- Sau khi unlock, điện thoại của quý khách sử dụng tốt các mạng ở Việt Nam

- Máy sau khi unlock sử dụng được đầy đủ các chức năng.

Mobifone, Viettel, Vinaphone, GMobile, Vietnamobile


Chúng tôi cam kết: unlock, mở mạng, bẻ khóa, giải mã giá rẻ nhất và cạnh tranh nhất


- Nhận cài tiếng việt, edit tiếng việt, nâng cấp version android và sữa lỗi phần mềm, setup phone cho quý khách
- Nhận Repair cho những máy up rom mất boot như : Mất Nguồn, Treo Logo, Baseband Unknow, IMEI NULL hay IMEI 0049.., IMEI 00000/NA

Unlock LG P713TR, Giải Mã LG P713TR, Bẻ Khóa LG P713TR, Mở Mạng LG P713TR ok lấy liền

Chúng tôi unlock bằng phần mềm, sử dụng thiết bị chuyên nghiệp, code chính hãng, không tháo máy.

- Trong quá trình unlock, quý khách ngồi xem trực tiếp và chờ lấy máy.

- Thời gian unlock từ 10 -> 30 Phút.

- Sau khi unlock, điện thoại của quý khách sử dụng tốt các mạng ở Việt Nam

- Máy sau khi unlock sử dụng được đầy đủ các chức năng.

Mobifone, Viettel, Vinaphone, GMobile, Vietnamobile


Chúng tôi cam kết: unlock, mở mạng, bẻ khóa, giải mã giá rẻ nhất và cạnh tranh nhất


- Nhận cài tiếng việt, edit tiếng việt, nâng cấp version android và sữa lỗi phần mềm, setup phone cho quý khách
- Nhận Repair cho những máy up rom mất boot như : Mất Nguồn, Treo Logo, Baseband Unknow, IMEI NULL hay IMEI 0049.., IMEI 00000/NA

UNLOCK TẤT CẢ CÁC LOẠI LG

Giải mã – Mở mạng – Tất cả các loại LG

- Unlock Network Locked (Mở khóa mạng)

- Unlock User code (Mở khóa người sử dụng)

- Unlock Sim lock (Khóa Sim vào máy)

- Sửa lỗi – Nâng cấp phần mềm (Firmware)

- Nạp Tiếng Việt và các ngôn ngữ khác

+ Những máy có thể giải mã và dùng ổn định tại Việt Nam

+ Những máy có thể nạp phần mềm, ứng dụng, games, nghe nhạc , chụp hình, tiếng việt..

+ Những máy lỡ mang về nước mà các trung tâm lớn, hãng BH điện thoại không làm được

+ Nhanh chóng, bảo đảm, Uy tín, chất lượng.

+ Có thể dùng ổn định với Mobifone, Vinaphone, Viettel, Vietnamobile và các mạng GSM khác ở nước ngoài.

 

Model supported :

Aseries: A100, A100a, A100GO, A110, A130, A133, A133CH, A133GO, A133R,
A155A160A165, A170, A170GO, A175, A175a, A175b, A180, A180a
, A180b, A190,A190a, A190b, A225, A230, A250, A258, A310, A7100, A7150
B-series: B2000, B2050, B2060, B2070, B2100, B2150
BL-series: BL20, BL20cf, BL20df, BL20e, BL20v, BL40, BL40e, BL40f, BL40g, BL42k
C-series: C100, C105, C1100, C1150, C1200, C1300, C1300i, C1400, C1500,
 C2200,C300, C300GO, C305, C310, C3100, C320, C320i, C3300, C3310,
C3320, C3380,C3400, C3600, C550, C660C660h, C710, C710h, C900, C900B, C900k
CB-series: CB630
CE-series: CE110, CE500
CF-series: CF360, CF360GO, CF360GO1, CF750
CG-series: CG180, CG225
CT-series: CT810, CT815
CU-series: CU320, CU400, CU405, CU500, CU500V, CU515, CU575, CU720,
 CU915,CU920
E-series: E510, E510f, E510g, E720, E720b, E900, E900h, E906
F-series: F1200, F2100, F2300, F2400, F2410, F3000, F7100
G-series: G1600, G1610, G1800, G3000, G3100, G4010, G4015, G4050
, G5300,G5300i, G5400, G5500, G5600, G7000, G7030, G7050, G7100, G7110, G7120
GBseries: GB100, GB101, GB102, GB105, GB106, GB107, GB108, GB109, GB110
,GB115, GB125, GB125a, GB125R, GB126, GB130, GB160, GB160a, GB160b,
GB161,GB165, GB170, GB175, GB190, GB190a, GB190b, GB195, GB210,
 GB220, GB220GO,GB220NGO, GB230, GB250, GB250f, GB250g, GB255,
GB258, GB280
GC-series: GC900, GC900e, GC900f
GD-series: GD310, GD330, GD335, GD350, GD510, GD510GO, GD510N,
GD510NGO,GD550, GD550e, GD570, GD570AQ, GD570AV, GD570AW
, GD580, GD710, GD880,GD880f, GD880G, GD900, GD900e, GD900f, GD910, GD910c
GM-series: GM200, GM205, GM210, GM310, GM310F, GM310G, GM360
, GM360GO,GM360i, GM600, GM630, GM730, GM730e, GM730f, GM735,
GM750, GM750h, GM750n
GRseries: GR500, GR500F, GR500FD, GR500FGO, GR500R, GR501, GR525g
, GR700
GSseries: GS100, GS101, GS101a, GS101GO, GS102, GS105, GS105GO, GS106
,GS106a, GS107, GS107a, GS107b, GS108, GS117, GS155, GS155a, GS155b
, GS170,GS190, GS200, GS205, GS290, GS290GO, GS290N
, GS290NGO, GS390, GS390GO,GS500, GS500f, GS500g, GS500GO
, GS500v, GS505
GTseries: GT350, GT350F, GT350GO, GT350i, GT360, GT365, GT370, GT400
,GT400GO, GT405, GT500, GT500N, GT505, GT505e, GT540, GT540f
, GT540G,GT540GO, GT540R, GT550, GT810, GT950
GU-series: GU200, GU200a, GU200b, GU200e, GU220, GU230, GU230GO
, GU280,GU280f, GU282, GU285, GU285f, GU285g, GU290f, GU290fPO,
 GU292, GU295,GU295g, GU297, GU297a, GU920V
GWseries: GW300, GW300FD, GW300GO, GW305, GW330GO, GW370, GW370b
,GW382f, GW520, GW525, GW550, GW550h, GW620, GW620F, GW620G,
 GW620GO,GW620R, GW820, GW825
GX-series: GX200, GX300, GX500
HB-series: HB620, HB620T
KB-series: KB620, KB770, KB775f
KC-series: KC550, KC560, KC910, KC910Q, KC910Qa
KE-series: KE500, KE508, KE590, KE590i, KE600, KE608, KE770, KE800,
 KE850,KE858, KE970, KE990, KE990C, KE990d, KE998
KF-series: KF240, KF245, KF300, KF305, KF310, KF311, KF350, KF390
, KF390GO,KF390Q, KF510, KF600, KF690, KF700, KF700q, KF701, KF750
, KF750GO, KF755,KF755c, KF755d, KF757, KF758, KF900
KGseries: KG110, KG115, KG118, KG119, KG120, KG130, KG190, KG195, KG200
,KG210, KG220, KG221, KG225, KG228, KG240, KG245, KG270, KG271,
KG275,KG276, KG278, KG280, KG285, KG288, KG289, KG290, KG291,
 KG296, KG300,KG320, KG320s, KG328, KG370, KG375, KG376, KG70
, KG77, KG800, KG810, KG90,KG90n
KHseries: KH1000, KH1200, KH1300, KH1400, KH1600, KH1800, KH1800M
, KH2100,KH2200, KH2700, KH3100, KH3400, KH3900, KH4500
, KH5200, KH6400, KH6500,KH8000, KH8200, KH8600
KMseries: KM330, KM335, KM380, KM380c, KM380d, KM380T,
KM385d, KM386c,KM500, KM501, KM553, KM555, KM555e, KM555G
, KM555GO, KM555R, KM555RGO,KM570, KM570F, KM710, KM710C
, KM710D, KM900, KM900e
KPseries: KP100, KP105, KP106, KP107, KP108, KP109, KP109a,
 KP109b, KP110,KP115, KP130, KP130a, KP130b, KP135, KP150, KP151,
KP152, KP168, KP169, KP170,KP175, KP199, KP200, KP202, KP202i,
KP210, KP215, KP220, KP230, KP233, KP235,KP260, KP265, KP270,
 KP275, KP293, KP320, KP330, KP500, KP501, KP501GO,KP501N,
KP502, KP502GO, KP505, KP550, KP570, KP570q
KS-series: KS20, KS360, KS365, KS500, KS660
KT-series: KT520, KT525, KT610, KT615
KU-series: KU1700, KU2000, KU2100, KU2100, KU250, KU310, KU311
, KU3700,KU380, KU385, KU4000, KU4300, KU450, KU580, KU6000,
 KU6300, KU800, KU830,KU9000, KU9100, KU9200, KU9300, KU950,
KU9500, KU9600, KU970, KU990,KU990GO, KU990i, KU990iGO, KU990MF, KU990R
L-series: L-06C, L01A, L01B, L01C, L02B, L03A, L03B, L03C, L04A, L04B,
L04C, L06A,L07C, L1100, L1150, L1400, L3100, L341i, L342i, L343i,
L600i, L600v, L601i, L602i,L704i, L705i, L705ix, L706ie, L852i
LG-series: LG300g, LG600, LG800, LG900G
LV-series: LV7400, LV7400R
M-series: M4400, M4410, M6100
ME-series: ME550, ME770, ME850, ME970
MGseries: MG100, MG101, MG105, MG110b, MG120, MG125, MG130, MG150
, MG155,MG160, MG161, MG161a, MG165, MG165a, MG230d, MG235,
MG280, MG295, MG296,MG320, MG370, MG377, MG610, MG800,
MG808, MG810c, MG810d
MS-series: MS20, MS25
MU-series: MU500, MU515
P-series: P350, P350F, P350G, P350GO, P355, P500, P500H, P503,
 P504, P505 ,P505CH, P505R, P506, P506GO, P509, P520, P690,
P690b, P692, P693, P7200, P920,P920H, P925, P925G, P970, P970G,
 P970H, P970N, P990, P990DW, P990H, P990HN,P993, P999, P999DW
S-series: S310, S367, S5000, S5100, S5200
SH-series: SH110, SH130, SH150, SH150A, SH170, SH210, SH240, SH400,
 SH410,SH460, SH470, SH490, SH640, SH650, SH810, SH860
SU-series: SU100, SU130, SU200, SU210, SU210, SU370, SU410,
SU420, SU430,SU600, SU630, SU660, SU900, SU910, SU920, SU950, SU960
T-series: T300, T310, T310GO, T310i, T310N, T315i, T320, T320e,
 T320g, T325,T325G, T500, T500GO, T505, T510, T515, T530
TE-series: TE365, TE365F
TG-series: TG800
TU-series: TU330, TU500, TU515, TU720, TU750, TU915
U-series: U250, U300, U300C, U310, U310C, U370, U370c,
U370w, U450, U450C,U800, U8120, U8130, U8150, U8180, U8200,
 U8210, U8290, U830, U8330, U8360,U8380, U880, U890, U900, U960, U960, U970, U990
V-series: V909, V909DW, V909DWDU
VS-series: VS750
W-series: W3000, W5300, W7000, W7020, W7100

HỔ TRỢ & TƯ VẤN KỶ THUẬT

KHU VỰC QUẬN 5
Telephone number of KHU VỰC QUẬN 5 0908.033.789
KHU VỰC BÌNH THẠNH
Telephone number of KHU VỰC BÌNH THẠNH 0943.051.051 - 0909.646.780
Joomla templates by Joomlashine